fi

TIETOSUOJA


Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta (jäljempänä "asetus") on Joensuun Matkailuoppaat ry, Y-tunnus 0281198-2 (jäljempänä "Rekisterinpitäjä").

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: Marita.miettinen@telemail.fi, puh.: 040 574 9435.

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty jäsenrekisteriä tai tilauksen toimittamista varten.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä jäsenrekisteriä varten ja tilauksen tekemiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muille osapuolille.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenen ja asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti www.joensuunoppaat.fi GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti.

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero).

3. Noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä jäsenrekisterin ylläpitoa varten ja tilauksen täyttämiseksi. Jäseneksi ei voi liittyä eikä tilausta voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja rsiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (varausjärjestelmä)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. Oikeus tutustua henkilötietoihin.

2. Oikeus henkilötietojen oikaisuun.

3. Oikeus henkilötietojen poistamiseen.

4. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen.

6. Oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: Marita.miettinen@telemail.fi.

7. Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen ilmoituksen verkkosivustolla www.joensuunoppaat.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 29.11.2022.