OPASTUKSET

Opastuksia tehdään kävellen, polkupyörällä ja bussilla ympäri vuoden. Kävellen liikutaan keskustan alueella, Pielisjoen molemmin puolin, pyörällä päästään tutkimaan puistoja ja bussilla voidaan tehdä kierros useammassa kaupunginosassa tai maaseudulla saakka.

Meillä on useita valmiita opastuksia, mutta opastus voidaan räätälöidä myös ryhmän toiveiden mukaan sisällön ja keston osalta. Kiinnostaako erityisesti taide ja arkkitehtuuri, historia vai elinkeinoelämä ja nykypäivä? Opastamme myös Pohjois-Karjalan museolla, Taidemuseolla, opas kertoo teosten taustat ja tarinat.

Opastuskieliämme ovat suomi, ruotsi, englanti, espanja, venäjä ja japani.

Arkkitehtuurin helmiä

Kävelyopastus

Tule tutustumaan Joensuun sydämessä sijaitseviin arkkitehtuurin helmiin! Kuulet Joensuun torin ja Malmikadun välillä sijaitsevien rakennusten arkkitehtuurista ja rakennushistoriasta. Joensuun kaupungintalo ja Taidemuseo Onni ovat vain kaksi kierroksen helmistä!

Kesto: 1 tunti

Ota Joensuu omaksi

Bussiopastus

Kierroksella tutustumme Joensuun historiaan ja arkkitehtuuriin. Opas kertoo kaupungin syntyyn vaikuttaneista henkilöistä ja tapahtumista. Kierrämme tärkeimmät rakennukset ja nähtävyydet Pielisjoen molemmin puolin. Kierroksen sisältöä voidaan teemoittaa ryhmän mielenkiinnon mukaan enemmän historiaan tai nykypäivään.

Kesto: 1 tunti

Puun ja virran kaupunki

Bussiopastus

Opas kertoo Joensuun kaupungin synnystä ja 1800-luvun kaupungin kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä, tapahtumista ja Joensuun ydinkeskustan arkkitehtuurin helmistä. Sisällössä painottuu kaupungin kaupankäynnin ja teollisuuden historia. Kierros ulottuu keskustan ulkopuolelle Utran kaupunginosaan.

Kesto: 1,5 h, ilman Utraa 1 h

Pohjois-Karjalan museo Hilma

Museo-opastus

Pohjois-Karjalan museo taltioi kokoelmiinsa esineitä ja valokuvia omasta maakunnasta sekä Laatokan Karjalasta. Esine- ja kuvakokoelmat muodostavat museon perustan. Kiinnostavien kokoelmien lisäksi museossa on vaihtuvia teemallisia historiaa ja nykyaikaa peilaavia valokuvanäyttelyjä.

Kesto: 1 tunti tai toiveen mukaan

Taidemuseo Onni

Museo-opastus

Taidemuseo Onni toimii arkkitehti Theodor Deckerin suunnittelemassa renessanssityylisessä v. 1894 valmistuneessa lyseossa. Taidemuseo avattiin v. 1981 remontin jälkeen. Akateemikko Onni Okkosen tasokkaat antiikin, Kiinan ja eurooppalaisen kirkkotaiteen kokoelmat ovat museon ydintä. 

Kesto: 1 tunti tai toiveen mukaan